bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Darmowa Pomoc Prawna
Darmowa Pomoc Prawna
Przejdź do zakładki projektu

Harmonogram

Koło Pszczelarzy w Chodzieży
Koło Pszczelarzy w Chodzieży

Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

3204
mała czcionka średnia czcionka duża czcionka


Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież
Polska-Chodzież: Usługi związane z odpadami 2020/S 194-469484 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/11/2020Czas lokalny: 09:00
Link do postępowania zarejestrowanego na Platformie zakupowej https://oneplace.marketplanet.pl lub przez profil nabywcy https://gminachodziez.ezamawiajacy.pl
Budowa drogi - Studzieniec ul. Spokojna
Wójt Gminy Chodzież
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ratajach przy ulicy Magnoliowej, obręb ewidencyjny: 0008 - Rataje, gmina Chodzież, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie (działka oznaczona numerem 377 o powierzchni 0,7882 ha).

Wójt Gminy Chodzież
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Nietuszkowo, gm. Chodzież; działka oznaczona numerem 172/6.
Wójt Gminy Chodzież
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Kamionka, gm. Chodzież; działki oznaczone numerami 85 i 89
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Konstantynowo dz.110
Budowa drogi - Rataje Os. Łazienki
Nietuszkowo - utwardzenie terenu przy świetlicy

Wójt Gminy Chodzież o g ł a s z a
kolejny - trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ratajach, stanowiącej własność Gminy Chodzież (działka oznaczona numerem 660 – Osiedle Wierzbowe). 
Wójt Gminy Chodzież o g ł a s z a
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chodzież, położonej w Ratajach  przy ulicy Lawendowej.
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właściceli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież
Budowa drogi Rataje ul. Makowa gm. Chodzież
Wójt Gminy Chodzież
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ratajach, stanowiącej własność Gminy Chodzież (działka oznaczona numerem 660 – Osiedle Wierzbowe).
Wójt Gminy Chodzież
o g ł a s z a drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chodzież, położonej w Ratajach przy ulicy Lawendowej (działka 325/10).


  Następna »  Ostatnia »»2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0