bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Darmowa Pomoc Prawna
Darmowa Pomoc Prawna
Przejdź do zakładki projektu

Harmonogram

Koło Pszczelarzy w Chodzieży
Koło Pszczelarzy w Chodzieży

Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

CHKG
CHKG
"XXIII Targi Gospodarcze 9 czerwca 2018r. - zapraszamy do udziału!"

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

643
Komunikaty


Komunikaty : XV sesja Rady Gminy Chodzież 08.11.2019r. godzina 14.00 Sala Narad UG


Komunikaty : MWiK - przerwa w dostawie wody na terenie Gminy Chodzież 5/6.11.2019


Komunikaty : Informacja dot. klęski suszy 2019
Termin składania wniosków został przedłużony.

Komunikaty : Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Stróżewo, na obszarze działki o numerze ewidencyjnym 107/1


Komunikaty : Koło Łowieckie Daniel Podanin
Kalendarz polowań 2019/2020

Komunikaty : Koło Łowieckie nr 20 Noteć
Kalendarz polowań 2019/2020

Komunikaty : Szkolenie chemizacyjne


Komunikaty : “Program wyrównywania różnic między regionami”
Dotyczy wsparcia wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni w zakresie finansowania inwestycji z Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w PoznaniuKomunikaty : Informacja na temat polowań zbiorowych Nadleśnictwo Sarbia i Podanin


Komunikaty : Kalendarz polowań 2019-2020 koło łowieckie OSTOJA


Komunikaty : Wójt Gminy Chodzież
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 października 2019 roku na tablicy informacyjnej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy w Chodzieży   przy ulicy  Noteckiej 28 wywieszony został - na okres 21 dni - wykaz nieruchomości Gminy Chodzież przeznaczonej do zbycia; wykaz obejmuje lokal mieszkalny nr 1  w budynku nr 54 w Stróżewie, usytuowanym na działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 140.  


Komunikaty : Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodzież


Komunikaty : Polowania od 10.2019-01.2020 Nadlesnictwo Podanin


Komunikaty : XIII sesja Rady Gminy Chodzież 26.09.2019r. godzina 14.00 Sala Narad UG


Komunikaty : MWiK Chodzież
przerwy w dostawie wody w dniu 23.09.2019r. Rataje ul. Margonińska

  Następna »  Ostatnia »»
ankieta


ANKIETA
ANKIETA


Pogoda
Pogoda

Platforma Komunikacyjna
Platforma Komunikacyjna


Administracja
Administracja
Budżet
Uchwały
Budżet

Mapa Gminy Chodzież
Mapa Gminy Chodzież
Instrukcja

Wielkopolska Jakość
Wielkopolska Jakość

OSP Stróżewo
OSP Stróżewo

Dolina Noteci
Dolina Noteci

Informator turystyczny LGD
Informator turystyczny LGD

Pogotowie dla bezdomnych zwierząt
Pogotowie dla bezdomnych zwierząt

Fundusze Sołeckie
Fundusze Sołeckie
2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0