bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Darmowa Pomoc Prawna
Darmowa Pomoc Prawna
Przejdź do zakładki projektu

Harmonogram

Koło Pszczelarzy w Chodzieży
Koło Pszczelarzy w Chodzieży

Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

3146
Komunikaty


Komunikaty : Informacja o uprawie maku i konopii włóknistej w 2021 roku
Więcej...

Komunikaty : Informacja dot. Koła Łowieckiego Daniel

Urząd Gminy w Chodzieży na podstawie art. 42 b ust. 1e ustawy z dnia 13 października 1995 r. informuje, że Koło łowieckie Daniel posługuje się elektroniczną książką rejestracji pobytu na polowaniach w obwodzie łowieckim nr 56 a w celu uzyskania informacji o polowaniach należy kontaktować się z Zarządem Koła łowieckiego tel. 514591670.
Ponadto elektroniczną książka ewidencji wyjść na polowania indywidualne jest prowadzona w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych w obwodzie 51 Nadleśnictwa Podanin i jest przechowywana w siedzibie nadleśnictwa – Podanin 65.


Komunikaty : Szkody w rolnictwie


Komunikaty : Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dot. przedsięwzięcia pn. „Montaż i zmiana” w ramach „Budowy Huty Szkła wraz z Zakładem Odzysku Energii  w miejscowości Kamionka, gm. Chodzież, woj. wielkopolskie” w zakresie  Zakładu Odzysku Energii


Komunikaty : Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dot. zmiany decyzji dla przedsięwzięcia budowa Huty Szkła wraz z Zakładem Odzysku Energii

Komunikaty : Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 3 MW na działce nr 496 w sołectwie Zacharzyn, w gminie Chodzież”. 


Komunikaty : Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Realizacji węzła betoniarskiego oraz prowadzenia działalności z zakresu przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, na terenie Zakładu Betoniarskiego Infrabet, zajmującego się produkcją betonu, w miejscowości Milcz, gmina Chodzież, woj. Wielkopolskie, dz. ewid. 425/23, 425/24, 425/25 i 425/14.


Komunikaty : Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dot. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo-żwirowego „Oleśnica DW”.
Komunikaty : Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa budynku inwentarskiego - tuczarni do chowu trzody chlewnej w ilości  1008 szt. tj. 141,12 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 142/4 obręb 0011 Stróżewo, gmina Chodzież

Komunikaty : Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dot. Budowa i eksploatacji kruszywa naturalnego piaskowo-żwirowego "OleśnicaDW"

Komunikaty : Straty w rolnictwie - wniosek susza


Komunikaty : Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Instalacja drukarki fleksograficznej oraz dopalacza termicznego wraz z systemem wentylacji na terenie przedsiębiorstwa Kablonex Nawroccy sp.j w miejscowości Podanin

Komunikaty : INFORMACJA prawo łowieckie


Komunikaty : Informacja dot. wymarznięcia zbóż


Komunikaty : Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dot. Budowa budynku inwentarskiego - tuczarni do chowu trzody chlewnej w ilości 134,4 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

  Następna »  Ostatnia »»
ankieta


ANKIETA
ANKIETA


Pogoda
Pogoda

Nasza Gmina
Nasza Gmina


Platforma Komunikacyjna
Platforma Komunikacyjna


Administracja
Administracja
Budżet
Uchwały
Budżet

Mapa Gminy Chodzież
Mapa Gminy Chodzież
Instrukcja

Wielkopolska Jakość
Wielkopolska Jakość

OSP Stróżewo
OSP Stróżewo

Dolina Noteci
Dolina Noteci

Informator turystyczny LGD
Informator turystyczny LGD

Pogotowie dla bezdomnych zwierząt
Pogotowie dla bezdomnych zwierząt

Fundusze Sołeckie
Fundusze Sołeckie
2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0