bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Darmowa Pomoc Prawna
Darmowa Pomoc Prawna
Przejdź do zakładki projektu

Harmonogram

Koło Pszczelarzy w Chodzieży
Koło Pszczelarzy w Chodzieży

Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

1565
A A A

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat@gminachodziez.pl
a.maciejewska@gminachodziez.pl

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na następujący numer rachunku bankowego

73 8945 0002 0026 0547 2000 0230

z dopiskiem: Opłata za GOK   (imię i nazwisko składającego deklarację  oraz adres nieruchomości, na której powstają  odpady komunalne).
Uchwała dot. gospodarki odpadami komunalnymi  
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 1.04.2019


Informacje dla mieszkańców i protokół zgłoszenia reklamacji dot. odpadów   Poziomy recyklingu w Gminie Chodzież 

Obowiązki użytkownika sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej  

Rejestr działalności regulowanej

Wykaz podmiotów prowadzących działalność opróżniania
zbiorników bezodpływowych Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na 31.12.2018 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na 31.12.2017 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na 31.12.2016 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na 31.12.2015 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na 31.12.2014 


Deklaracja dot. gospodarowania odpadami
Deklaracja dot. gospodarowania odpadami - formularz

Metody i stawki ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami

Sposób uiszczania opłaty za odpady komunalne
Sposób pobierania opłaty za odpady komunalne

Sposób odbierania odpadów komunalnych

  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chodzież

Regulamin utrzymania czystości rozstrzygnięcie nadzorcze

WSPÓLNY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW  otwórz
ANIMACJA O WSPÓLNYM SYSTEMIE SEGREGACJI ODPADÓW otwórz
Najważniejsze zmiany w gospodarce odpadami dla mieszkańców


1. Właściciele nieruchomości obowiązani są ponosić na rzecz gminy, na terenie której położone są ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6 h.). „ Właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 6c, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. „ Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy (6 r.1).
2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywać będzie koszty funkcjonowania systemu, które obejmują koszty (art. 6.r.2):
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- obsługi administracyjnej systemu.
3. Gmina organizuje przetarg na:
- odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, albo
- odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów,
4. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, Gminy Chodzież deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg wzoru, w miejscu i terminie określonym w uchwale rady gminy stanowiącej akt prawa miejscowego.
5. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (art. 6 m.).

Kalendarium wynikające z nowej ustawy

1.01.2012 r.- Wejście w życie ustawy z 1.07.2011 r. o zmianie ustawy o ucp oraz niektórych innych ustaw
do 31.12.2012 r.- Regulaminy ucp wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych regulaminów, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (najpóźniej do 01.01.2013r.)
do 31.12.2012 r.- Termin podjęcia przez rady gmin uchwał – do 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy 01.07.2013 r.- Wejście w życie uchwał – nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,

Właściciel nieruchomości, który w dniu wejścia w życie ustawy ma zawartą umowę na odbieranie odpadów zwolniony jest z opłaty za gospodarowanie odpadami nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 30.06.2013 r.


Trochę o segregowaniu odpadów


Łatwiej? To teraz wyjaśnienia dla naprawdę dociekliwych.

Baterie, leki

Pamiętajmy, zużyte baterie to odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają toksyczne związki, m.in. ołów i kadm. Dlatego trzeba wyrzucać je do specjalnych pojemników, które najczęściej znajdują się w szkołach, urzędach, instytucjach. Można je także oddać do sklepów sprzedających baterie oraz do zakładów fotograficznych. Lista zostanie umieszczona w Internecie i na tablicach ogłoszeń Stare rtęciowe termometry należy oddać w dowolnej aptece. Do apteki zanosimy też przeterminowane leki. Puste listki po aspirynie czy witaminie C wrzucamy do zwykłego kosza. Wykaz aptek zlokalizowanych w gminie miejskiej Chodzież dostępny będzie na stronie internetowej gminy Chodzież

Butelka po coli
Wszystkie plastikowe butelki po napojach typu PET wyrzucamy do żółtego pojemnika, ale trzeba pamiętać, aby butelkę dobrze zgnieść, żeby zajmowała jak najmniej miejsca, a korek należy odkręcić, bo jest z innego typu plastiku niż butelka. Nakrętki wrzucamy do tego samego pojemnika, warto jednak rozejrzeć się po swojej firmie albo w sklepie osiedlowym, często bowiem plastikowe nakrętki są zbierane w różnych instytucjach, również w szkołach, na cele charytatywne.

Karton po pizzy i inne opakowania

Można wrzucać do pojemnika na papier, ale wcześniej trzeba usunąć resztki jedzenia, a także zatłuszczone fragmenty kartonu, np. wieczko. Z kolei plastikowe pudełko po np. margarynie z czystym sumieniem możemy umieścić w pojemniku na plastik, nawet bez specjalnego mycia, choć opakowanie powinno być względnie puste. No dobrze. Ale co zrobić z butelką po oleju? We wszystkich poradnikach recyklingu znajdziemy informację, że plastikowych butelek po olejach spożywczych nie wolno segregować. A jeśli na butelce jak wół stoi: PET? Specjaliści radzą, że jedynym wyjściem jest skontaktowanie się z konkretną firmą, która odbiera i przetwarza odpady z naszego osiedla. W zależności od tego, czy ma odpowiednie technologie, może odzyskiwać butelki po oleju lub nie.

Karton po mleku Sprawa z kartonami po mleku czy sokach, czyli opakowaniami wielomateriałowymi jest co najmniej tak skomplikowana jak intryga Agathy Christie. Niby tetrapaki nie dają się przetworzyć, bo papier jest pokryty aluminium. A jednak się dają. Rozwojem systemu recyklingu kartonowych opakowań na płynną żywność od czterech lat zajmuje się program "Rekarton" pod patronatem Ministerstwa Środowiska. Takie opakowania to w 75 proc. papier, więc zgodnie z logiką należałoby je wyrzucać wraz z makulaturą - tak wynika z badań i programów pilotażowych, i w niektórych miastach czy firmach wywozowych praktykuje się tę zasadę. Tymczasem zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki i pracy z 2005 r. opakowania kartonowe do płynnej żywności zbiera się razem z metalami i tworzywami sztucznymi. Uwaga! Przed wyrzuceniem kartonu należy go przepłukać i wysuszyć, bo resztki szybko gniją. Opakowanie składamy, żeby zajmowało mniej miejsca.

Opakowanie po makaronie
Foliowe opakowanie po makaronie, jak również ryżu czy soli wyrzucamy do żółtego pojemnika na plastik i metal. Tak samo postępujemy z folią, w którą w sklepie zawija się wędliny i ser. Przyklejona cena nie przeszkadza instalacjom przetapiającym plastik, nie trzeba jej odrywać. Do plastiku wrzucamy też opakowania po czipsach, batonach, zupkach w proszku itp. To laminaty z folii, papieru i aluminium, a więc opakowania wielomateriałowe.

Podarte rajstopy, porysowana płyta kompaktowa
Rajstopy są zrobione z nylonu, czyli włókien syntetycznych otrzymywanych z poliamidu, które idealnie nadają się do odzysku. Mają dobre właściwości mechaniczne, łatwo się barwią i są stosowane do produkcji dzianin (np. rajstopy), ale także dywanów i wykładzin. Niestety, nie ma jeszcze pojemników na odpady poliamidowe. Jeśli komuś starcza sił i energii, może poszukać firm skupujących odpady rajstop, pończoch i dywanów, ale nie jest ich dużo, a najbliższa jest w Łodzi. Podobnie z płytami CD. Nie można wyrzucać ich do żółtych pojemników. Istnieją jednak firmy zajmujące się odzyskiem poliwęglowych nośników CD czy DVD.

Przepalona żarówka, zepsuta pralka
Wiemy już, że żarówek nie można wyrzucać do pojemników na szkło, bo mają inną temperaturę topnienia niż szkło butelkowe. W takim razie gdzie? Tradycyjne żarówki żarowe nie są odpadem niebezpiecznym, można wyrzucić je do zwykłego śmietnika. Jednak świetlówki i żarówki energooszczędne zawierają rtęć, więc pod żadnym pozorem wyrzucać ich nie można. Trzeba oddać je do punktu, gdzie zbierane są tzw. elektrośmieci, czyli zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki i lodówki. Najbliższy punkt zbiórki elektrośmieci znajduje się w Chodzieży przy ulicy Fabrycznej Zakłąd Oczyszczania Miasta. Ponadto gmina Chodzież 2 razy w roku organizuje ich zbiórkę poprzez mobilne punkty ww wszystkich wsiach sołeckich .Stary sprzęt można też oddać w sklepie przy zakupie nowych urządzeń. Sprzedawca ma obowiązek ich bezpłatnie przyjęcia

Herbata w torebkach, chusteczka higieniczna
Herbata zarówno liściasta, jak i w torebkach to odpad organiczny, a zatem jeśli mamy domowy kompostownik, możemy wrzucać tam zużyty woreczek z herbatą. Proszę się nie dziwić. Kompost można produkować nawet w wieżowcu w centrum miasta i jest to coraz bardziej popularne. Karolina Domagalska, dziennikarka i autorka bloga "Na dwoje babka wróżyła", opisuje tam, jak zrobić kompostownik, używając do tego plastikowego wiadra z kranikiem, podziurawionej podstawki pod doniczkę i otrębów Bokashi - japońskiej technologii efektywnych mikroorganizmów (EM). Można tu wrzucać resztki owoców i warzyw, skorupki jajek itp. Nie można pozbywać się mięsa i wyrobów mlecznych, chociaż podobno otręby Bokashi nawet z tym sobie poradzą. Co ciekawe, do kompostu możemy dodawać niektóre produkty z papieru, które nie nadają się do recyklingu (np. chusteczki higieniczne, serwetki i opakowania po jajkach). Ich włókna nasycają kompost powietrzem i przyczynią się do rozwoju rozkładających go mikroorganizmów. Otrzymanym w ten sposób nawozem możemy użyźniać rośliny doniczkowe.

Słoik po ogórkach
Do szkła, rzecz jasna! Ale uwaga, metalową pokrywkę odkręcamy i umieszczamy w pojemniku na metal i tworzywa. Papierowych naklejek nie musimy odrywać, urządzenia myjące stłuczkę w hutach szkła bez problemu usuwają takie zanieczyszczenia. Nie musimy więc także myć słoika (lepiej oszczędzać wodę), choć warto go wypłukać, żeby resztki nie gniły w pojemniku. Butelek i słoików nie powinno się tłuc przed wyrzuceniem. I jeszcze raz przypominamy - do białych i zielonych pojemników na szkło bezbarwne i kolorowe nie wyrzucać żarówek, szyb, luster, szklanek, kieliszków i ceramiki.

Zapalniczka
Zapalniczki są wykonane z wielu materiałów: plastiku, metalu, kamienia, więc niestety wyrzucamy je do zwykłego kosza. Warto zatem kupować zapalniczki z możliwością ponownego napełnienia gazem. Albo zapałki.

Zeszyt zszyty metalową sprężynką

Papier, a jakże. Pamiętajmy jednak, aby wyrwać metalową sprężynkę. Tak samo postępujemy z foliowymi elementami, np. w kopertach. Karton przed wyrzuceniem musimy oczyścić np. z resztek taśmy klejącej. "Gazeta Telewizyjna" czy inne kolorowe magazyny też nadają się do recyklingu. Ważne, aby makulatura była sucha i czysta. Jeżeli w naszym otoczeniu nie ma specjalnych pojemników, surowce wtórne: papier puszki, a nawet szkło, możemy zawieźć do punktu skupu. Wówczas jeszcze na tym zarobimy, choć niewiele. Za 20 kg makulatury - ok. 2 zł. Można też umieścić puszki i papier w osobnych workach. Każdy, nawet zamknięty śmietnik ma swojego nurka, czyli osobę, która wyszukuje w kubłach odpadów wtórnych i potem sprzedaje. Są też tzw. freeganie, czyli ludzie, którzy ideologicznie, z wyboru szukają na śmietnikach jedzenia, ubrań, mebli. Warto o nich pamiętać i odseparować niepotrzebne ciuchy (najlepiej czyste) od resztek jedzenia. Nurkowie i freeganie to ważny element zrównoważonej gospodarki odpadami. Myślmy o nich, wyrzucając śmieci.

Dla hobbystów

Z dziećmi można robić z opakowań prawdziwe cuda, np. instrumenty muzyczne takie jak grzechotka z puszki po coli. W ponownym wykorzystaniu odpadków ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia.2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0