bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

14281
A A A


nr wpisu Data Sprawa Nazwa i adres podmiotu
1/05/A 24.10.2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia postawienie wieży tel. komórkowej Polska Telefonia Cyfrowa Warszawa
2/05/A 28.11.2005 wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy kanalizacji Strzelce Urząd Gminy Chodzież ul. Notecka28
3/06/A 06.01.2006 wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy kanalizacji sanitarnej Stróżewo, Krystynka, Podanin Urząd Gminy Chodzież ul. Notecka 28 64-800 Chodzież
4/06/A 31.01.2006 wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla rozbudowy zakładu stolarskiego Usługi Stolarskie Iwona Jurek Stróżewo 64-800 Chodzież
5/06/A 06.02.2006 wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na modernizację wytwórni mas bitumicznych w Milczu Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Milcz ul. Ofiar Gór Morzewskich
6/06/A 20.03.2006 wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy kanalizacji deszczowej Osiedle Dębowe Rataje Urząd Gminy Chodzież ul. Notecka 28 64-800 Chodzież
7/06/A 25.07.2006 wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na budowę wodociągu wraz z przyłączami w m. Trojanka Cisze Urząd Gminy Chodziez ul. Notecka 28 64-800 Chodzież
8/06/A 21.07.2006 wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla remontu-wymiany zespołu zaporowo-spustowego na stacji redukcyjnej w Stróżewku Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System sp. z o.o. Poznań ul. Grobla 15
9/06/A 03.08.2006 wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla montażu dodatkowych anten telefonii komórkowej na istniejącej stacji CENTERTEL w Podaninie CENTERTEL AVALON sp. z o.o.Warszawa
10/06/A 30.08.2006 wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalin w m. Milcz Barbara Biercewicz Milcz 39 64-800 Chodzież
11/06/A 12.09.2006 wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Ratajach Przedsiębiorstwo InstalacyjnoCezary Świst 64-800 Chodzież
12/06/A 10.10.2006 wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy stacji bazowej tel.komórkowej CENTERTEL w Podaninie Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. 02-222 Warszawa
13/07/A 29.01.2007 wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na odwiert studni głębinowej nr 3 w Konstantynowie Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. 64-800 Chodzież ul. Kochanowskiego 29
14/07/A 21.03.2007 wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Strzelęcin Urząd Gminy 64-800 Chodzież ul. Notecka 28
15/07/A 28.03.2007 wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy nitki wodociągowej w Podaninie przejście pod drogą krajową. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 64-800 Chodzież ul. Kochanowskiego 29
16/07/A 25.06.2007 wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla montażu urządzeń do produkcji styropianu w istniejących budynkach w Milczu STYROMAR Roman Pietruszka & Marek Pytel 64-800 Chodziez ul. Wojska Polskiego 27
17/07/A 06.09.2007 wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy kanalizacji deszczowej w Ratajach PIO-BUD Usługi Projektowo-Budowlane Rataje Osiedle
18/07/A 19.11.2007 wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na budowę dwutorowej napowietrznej linii 110 kv Piła-Krzewina GPZ Margonin w Sypniewie oraz demontaż starej Relax Wind Park Sp. o.o.Plac Piłsudzkiego1 00-078 Warszawa
19/08/A 03.01.2008 wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy zakładu Recyklingu Szkła wraz z Hutą Szkła w Kamionce ARGO-CONSULTING s.c Zb.Cholewcki, Jan Kadow 64-920 Piła ul. Grunwaldzka 2
20/08/A 03.03.2008 wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy stacji pomiarowej Q=2,5 tyś m3/h w Stróżewie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 61-859 Poznań ul. Grobla 15
21/08/A 03.03.2008 wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy przyłącza wody, przydomowej oczyszczalni ścieków i stawu Marcin Elżbieta Borkowscy 64-800 Chodzież2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0