bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

10520
Komunikaty


Komunikaty : Klęska suszy 2008Komunikaty : Informacja o świadczeniach rodzinnychKomunikaty : "Program rekultywacji gleb zakwaszonych poprzez nawożenie wapnem pochodzenia naturalnego"Komunikaty : Nowe ceny wody
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. INFORMUJĄ ODBIORCÓW o wprowadzeniu z dniem 1 maja 2008 NOWYCH TARYF ZA ŚWIADCZONE USŁUGI.

Komunikaty : Program "Uczeń na wsi"
Ulotka Informacyjna dla osoby składającej Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki w ramach obszaru A programu "UCZEŃ NA WSI"

Komunikaty : Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Wniosek o dofinansowanie zadania w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/dobę

Komunikaty : Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków
Przyjmuje się zasady dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej montażu przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Chodzież określone w regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

Komunikaty : Wymagania weterynaryjne przy produkcji mięsa na użytek własny
Prosimy o zapoznanie się z pismem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chodzieży, dotyczącego Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny

Komunikaty : Wymagania dotyczące higieny pasz
Z dniem 31 grudnia 2007 roku upływa dwuletni okres przejściowy na spełnienie wymagań dotyczących higieny pasz , określonych w rozporządzeniu (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 roku ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz.

Komunikaty : Przyznawanie kwot mlecznych z krajowej rezerwy
Agencja Rynku Rolnego informuje, że z dniem 30 czerwca 2007 r. wszedł w życie art. 1 (pkt 8 lit. a i pkt 9-11) ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115 poz. 794), w której przewidziano zmianę zasad rozdysponowania krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej.

Komunikaty : Odpowiedzialność za zachowanie zwierząt
Zgodnie z uchwałą Nr VIII/59/05 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chodzież informujemy, iż osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Komunikaty : Rośliny energetyczne
W 2007 roku Agencja Rynku Rolnego i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą realizowały mechanizm WPR dotyczący wsparcia finansowego w sektorze roślin energetycznych. Rolnik otrzyma dopłatę, m.in., pod warunkiem: zawarcia - do 15 maja 2007 roku - umów na dostawę roślin energetycznych (surowców) z zatwierdzonymi podmiotami skupującymi lub pierwszymi jednostkami przetwórczymi oraz dostarczenia do tych podmiotów całej ilości roślin energetycznych (surowców) zebranych z areałów objętych dopłatami lub zadeklarowania wykorzystania i przetworzenia całej ilości roślin energetycznych (surowców) uprawianych na areale objętym dopłatą, w przypadku gdy będzie je wykorzystywał we własnym gospodarstwie.

Komunikaty : Dyżur w Starostwie
Od stycznia br. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile w porozumieniu ze Starostą Chodzieskim wprowadził dyżury swojego pracownika w 1 i 3 środę miesiąca w siedzibie Starostwa w pokoju nr 16.

Komunikaty : Co z azbestem...
Informacja w sprawie propozycji zasad udzielania pomocy z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na likwidację pokryć dachowych zawierających azbest

«« Pierwsza  « Poprzednia  |   
ankieta


ANKIETA
ANKIETA


Gazeta Gminna
Gazeta Gminna


Platforma Komunikacyjna
Platforma Komunikacyjna


Administracja
Administracja
Budżet
Uchwały
Budżet

Mapa Gminy Chodzież
Mapa Gminy Chodzież
Instrukcja

Wielkopolska Jakość
Wielkopolska Jakość

OSP Stróżewo
OSP Stróżewo

Dolina Noteci
Dolina Noteci

Informator turystyczny LGD
Informator turystyczny LGD

Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0