bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Darmowa Pomoc Prawna
Darmowa Pomoc Prawna
Przejdź do zakładki projektu

Harmonogram

Koło Pszczelarzy w Chodzieży
Koło Pszczelarzy w Chodzieży

Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

395
A A A

Podmiot odbierający odpady


INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież jest:

 

ALTVATER Piła Sp. z o.o.

ul. Łączna 4a

64-920 Piła

Tel. +48 67212 33 58

Faks: +48 67211 58 41
e-mail:
altvater­_pila@eneris.pl

 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

DOTYCZĄCA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W związku z wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przypominam, że od 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów wraz z dowodami uiszczania opłat za te usługi z uprawnionym podmiotem, tj. z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Chodzież (wykaz firm dostępny jest w Urzędzie Gminy Chodzież oraz na stronie internetowej).

 

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in. obiekty publiczne takie jak: obiekty produkcji, usług i handlu, warsztaty, biura, sklepy, restauracje, hotele, domy prowadzące działalność agroturystyczną, szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, apteki, itp.

 

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości obowiązani są zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

Jedynie w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

Jednocześnie przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego (części zamieszkałej objętej systemem gminnym od 1 lipca 2013 r.) z odpadami
z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy i dowodów uiszczania opłat za korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm..)).

 

 

 

WYKAZ PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE
Z TERENU GMINY CHODZIEŻ

Lp.

Nazwa i adres podmiotu

1.

ALTVATER Piła Sp. z o.o.

ul. Łączna 4a

64-920 Piła

2.

REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Poznaniu

Oddział Wągrowiec

ul. Skocka 13a

62-100 Wągrowiec

3.

Zakład Oczyszczania Miasta „Ład”

Aleksandra Drozdowska

ul. Młyńska 3

64-800 Chodzież

4.

SANPIL-EKO S.C

Katarzyna Płotka, Gabriela Runowska

ul. Wybickiego 17

64-920 Piła

5.

Zakład Oczyszczania Miasta s. c.

Rafał Górski - Dorota Górska

ul. Fabryczna 4

64-800 Chodzież

6.

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5

54-517 Wrocław

7.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Plac Wolności 19

64-820 Szamocin

8.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o.o.

62-064 Plewiska

ul. Szałwiowa 34 A/2

9.

ATA – TECHNIK

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A

Osiedle Cechowe 31

64-840 Budzyń

10.

P & D TRANSPORT

Patryk Drozdowski

Zacharzyn 160

64-813 Zacharzyn

 

 

 

 


ankieta


ANKIETA
ANKIETA


Pogoda
Pogoda

Nasza Gmina
Nasza Gmina


Platforma Komunikacyjna
Platforma Komunikacyjna


Administracja
Administracja
Budżet
Uchwały
Budżet

Mapa Gminy Chodzież
Mapa Gminy Chodzież
Instrukcja

Wielkopolska Jakość
Wielkopolska Jakość

OSP Stróżewo
OSP Stróżewo

Dolina Noteci
Dolina Noteci

Informator turystyczny LGD
Informator turystyczny LGD

Pogotowie dla bezdomnych zwierząt
Pogotowie dla bezdomnych zwierząt

Fundusze Sołeckie
Fundusze Sołeckie
2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0