bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Darmowa Pomoc Prawna
Darmowa Pomoc Prawna
Przejdź do zakładki projektu

Harmonogram

Koło Pszczelarzy w Chodzieży
Koło Pszczelarzy w Chodzieży

Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

371
A A A

Uchwały Rady Gminy

 

  1. UCHWAŁA NR XVIII/130/2020 RADY GMINY CHODZIEŻ z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Chodzież oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  2. UCHWAŁA NR XXIII/162/2016 RADY GMINY CHODZIEŻ z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. UCHWAŁA NR XLIV/353/2018 RADY GMINY CHODZIEŻ z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

  4. UCHWAŁA Nr XVI/116/2019 RADY GMINY CHODZIEŻ z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chodzież.
  5. Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 14 stycznia 2020 r. Wojewody Wielkopolskiego.
  6. UCHWAŁA Nr XVIII/128/2020 RADY GMINY CHODZIEŻ z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chodzież.

ankieta


ANKIETA
ANKIETA


Pogoda
Pogoda

Nasza Gmina
Nasza Gmina


Platforma Komunikacyjna
Platforma Komunikacyjna


Administracja
Administracja
Budżet
Uchwały
Budżet

Mapa Gminy Chodzież
Mapa Gminy Chodzież
Instrukcja

Wielkopolska Jakość
Wielkopolska Jakość

OSP Stróżewo
OSP Stróżewo

Dolina Noteci
Dolina Noteci

Informator turystyczny LGD
Informator turystyczny LGD

Pogotowie dla bezdomnych zwierząt
Pogotowie dla bezdomnych zwierząt

Fundusze Sołeckie
Fundusze Sołeckie
2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0