bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Darmowa Pomoc Prawna
Darmowa Pomoc Prawna
Przejdź do zakładki projektu

Harmonogram

Koło Pszczelarzy w Chodzieży
Koło Pszczelarzy w Chodzieży

Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

3163
A A A

USUWANIE AZBESTU

  „Realizacja Programu usuwania azbestu na terenie Powiatu chodzieskiego”

UWAGA
Powiat chodzieski przy udziale środków gmin, w tym Gminy Wiejskiej Chodzież przystąpił do  "Realizacji programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego w 2020 r.". Mieszkańcy naszej gminy mogą składać wnioski do Starostwa Powiatowego w Chodzieży o demontaż lub odbiór wyrobów zdemontowanych, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie.Wnioski i regulamin dostępne są w Urzędzie Gminy w Chodzieży pok. 8 i do pobrania poniżej oraz w Starostwie Powiatowym w Chodzieży i na stronie Powiatu.Ostateczny termin składania wniosków mija 15 lipca 2020 r.

Dokumenty zip

„Realizacja Programu usuwania azbestu na terenie Gminy Chodzież”

Gmina Chodzież w ramach realizacji Programu usuwania azbestu przyjmuje wnioski
o demontaż lub odbiór wyrobów zawierających azbest.

Rocznie na realizację zadania przewiduje się środki z budżetu w wysokości 20 tys. zł

 

 

1. Likwidacja wyrobów zawierających azbest obejmuje:

1) demontaż wyrobów zawierających azbest z obiektów znajdujących się na terenie Gminy Chodzież, pakowanie, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów na składowisku odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) pakowanie wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest z obiektów znajdujących się na terenie Gminy Chodzież, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów na składowisku odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

2. „Wyroby zawierające azbest" to wyroby i materiały zawierające azbest w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017 r. poz. 2119).

 

3. Do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia uprawnione są osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą w zakresie rolnictwa, posiadające nieruchomość na terenie Gminy Chodzież.

 

4. Nieruchomość, z której ma zostać usunięty azbest, winna być ujęta w rejestrze wyrobów zawierających azbest danej gminy oraz w Wojewódzkiej Bazie Wyrobów i Odpadów Zawierających Azbest – WBDA zamieszczonej na stronie www.bazaazbestowa.gov.pl.

 

5. Wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Chodzieży ul. Notecka 28. Nabór wniosków jest ciągły. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich wpływu do urzędu
do wyczerpania środków przewidzianych na realizację przedsięwzięcia w danym roku.

 

6. Należy pamiętać, że w zależności od charakteru wykonywanych robót wnioskodawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia lub uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Chodzieskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).

 

7. Gmina Chodzież zawiera z Wykonawcą, wyłonionym w trybie zapytania ofertowego, umowę cywilnoprawną na wykonanie prac związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest. Po przedstawieniu przez Wykonawcę faktury VAT za ich wykonanie, Gmina pokrywa kwotę w wysokości 100% wartości zadania wykonanego u wnioskodawcy.

 

Gmina nie refunduje prac związanych z usunięciem azbestu wykonanych samodzielnie przez Wnioskujących.

 

Do pobrania:

  • Wniosek word

 

ankieta


ANKIETA
ANKIETA


Pogoda
Pogoda

Nasza Gmina
Nasza Gmina


Platforma Komunikacyjna
Platforma Komunikacyjna


Administracja
Administracja
Budżet
Uchwały
Budżet

Mapa Gminy Chodzież
Mapa Gminy Chodzież
Instrukcja

Wielkopolska Jakość
Wielkopolska Jakość

OSP Stróżewo
OSP Stróżewo

Dolina Noteci
Dolina Noteci

Informator turystyczny LGD
Informator turystyczny LGD

Pogotowie dla bezdomnych zwierząt
Pogotowie dla bezdomnych zwierząt

Fundusze Sołeckie
Fundusze Sołeckie
2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0