bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Darmowa Pomoc Prawna
Darmowa Pomoc Prawna
Przejdź do zakładki projektu

Harmonogram

Koło Pszczelarzy w Chodzieży
Koło Pszczelarzy w Chodzieży

Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

CHKG
CHKG
"XXIII Targi Gospodarcze 9 czerwca 2018r. - zapraszamy do udziału!"

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

1960
A A A

Kontakt z Urzędem

Adres Urzędu Gminy:
Urząd Gminy Chodzież
ul. Notecka 28
64-800 Chodzież
Telefony:
(067) 282 16 08
(067) 282 97 66
Fax: (067) 281 18 13
E-mail: sekretariat@gminachodziez.pl
Konta Bankowe: Bank Spółdzielczy w Chodzieży
96 8945 0002 0026 0547 2000 0010
62 8945 0002 0026 0547 2000 0040 (wpływy - podatki, opłaty skarbowe)
73 8945 0002 0026 0547 2000 0230 (wpłaty - odpady komunalne)
Opłaty od pełnomocnictw w sprawach sądowych należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Chodzież, ul. Paderewskiego
Godziny otwarcia: Urząd jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15


Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w godzinach pracy urzędu.Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (DZ. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) Urząd Gminy w Chodzieży udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu z urzędem:
- poczta elektroniczna sekretariat@gminachodziez.pl
- elektroniczna skrzynka podawcza Gmina Wiejska Chodzież
- fax: 67 28 118 13

Ponadto, osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Urzędzie Gminy przysługuje prawo do skorzystania z usług:

- tłumacza PJM (polski język migowy),
- tłumacza SJM (system językowo – migowy),
- tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej.

Formularz do pobrania: PDFDOC

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Chodzieży.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Wójt Gminy Chodzież zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.


Twoje imię i nazwisko:
Twój adres e-mail:
Wiadomość:
Kod HTML jest niedozwolony.
 ankieta


ANKIETA
ANKIETA


Pogoda
Pogoda

Administracja
eurzad4.swf
Administracja Budżet
Uchwały
Budżet

Platforma Komunikacyjna
Platforma Komunikacyjna


Mapa Gminy Chodzież
Mapa Gminy Chodzież
Instrukcja

Gospodarka Odpadami
Gospodarka Odpadami
Dowiedz się więcej...

Wielkopolska Jakość
Wielkopolska Jakość

OSP Stróżewo
OSP Stróżewo

Dolina Noteci
Dolina Noteci

Informator turystyczny LGD
Informator turystyczny LGD

Pogotowie dla bezdomnych zwierząt
Pogotowie dla bezdomnych zwierząt

Fundusze Sołeckie
Fundusze Sołeckie
2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0